Lietošanas noteikumi

 SIA "Ecofit", vienotais reģ. Nr. 40103345514, adrese: Zantes iela 18a, Rīga, Latvija, LV-1029 (turpmāk - ecofit.lv), izveido un uztur tīmekļa lapu www.ecofit.lv (turpmāk - Mājas lapa), tajā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši Lietošanas noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem. Ecofit.lv patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.

 1. Ja Pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Ecofit.lv Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.
 2. Ecofit.lv redzamās preces atrodas noliktavā Rīgā, norādītās preču cenas ir spēkā kamēr prece ir pieejama. Preču cenas ir norādītas, ieskaitot nodokļus.
 3. Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties vienu no sekojošiem preces saņemšanas veidiem: bezmaksas – pasūtītā prece tiek izsniegta veikalā Rīgā, piegāde –pakomats vai kurjers piegādā pasūtīto preci Jūsu norādītajā adresē vai pakomatā. 
 4. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
 5. Par izvēlēto preci un piegādes pakalpojumu ir iespējams norēķināties skaidrā naudā vai ar kartes maksājumu preces saņemšanas brīdī veikalā Rīgā vai izmantojot bankas pārskaitījumu, bankas pārskaitījuma gadījumā mēs izrakstīsim Jums avansa rēķinu, pasūtītā prece tiks piegādāta pēc apmaksas saņemšanas. Piegādes maksa tiek aprēķināta pie pasūtījuma noformēšanas un būs redzama Avansa rēķinā.
 6. Veicot preces pasūtījumu, Jums būs nepieciešams norādīt savu tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai mēs varētu ar Jums sazināties un nosūtīt Jums pasūtījuma apstiprinājumu, rēķinu u.c. nepieciešamo informāciju.
 7. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas PTAL normām.
 8. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
 9. Par tīmekļa vietnes lietotāja personas datiem tiek uzskatīta informācija, kas palīdz lietotāju identificēt, t.i., lietotāja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta vai pasta adrese. Mājas lapā Ecofit.lv tiek veikta lietotāja personas datu apstrāde un saglabāšana, tas notiek tikai grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un tikai tad, ja lietotājs šos savus personas datus pats ir ievadījis Ecofit.lv sistēmā. Mājas lapā Ecofit.lv saņemtie lietotāju personas dati nekad un nekādā veidā netiek un netiks izmantoti ļaunprātīgi, kā arī nekad netiek izsniegti trešajām pusēm, ja vien to tieši nepieprasa likumdošana. 
  2018.gadā 25.maijā stajās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula (angl. General Data Protection Regulation, GDPR), un mēs Jums garantējam, ka Jūsu mums uzticētie personas dati tiks apstrādāti un aizsargāti, ievērojot visaugstākos standartus.
 10. Mājas lapā Ecofit.lv netiek vākti vai izmantoti, kā arī trešajām pusēm netiek pieļauts vākt vai izmantot statistiskās analīzes datus, lai izsekotu vai vāktu jebkāda veida informāciju, kura ļauj noteikt vietnes lietotāju identitāti.
 11. Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi un uzglabāšanu, lūdzu sazināties ar mums pa tālruni: +371 22335092 vai rakstīt e-pastā info@ecofit.lv
 12. Mājas lapā tiek saglabāta informācija (IP adrese, datums, laiks u.c.) par lietotāja doto piekrišanu vietnes sīkdatņu izveidošanai, kā arī informācija (IP adrese, datums, laiks u.c.), ja šāda piekrišana tiek atsaukta.
 13. Ja Jūs neakceptējat sīkdatņu izmantošanu, lūdzu nelietojiet vietni ecofit.lv.
 14. Jums ir tiesības no pasūtījuma atteikties. Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā (14 dienu laikā) no preces piegādes dienas atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību. Atsakoties no preces, pirkuma summa tiek pārskaitīta uz norēķinu kontu, kas tiks norādīts attiekšanās veidlapā, 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta. 

 15. Par lēmumu izmantot atteikuma tiesības Pircējs informē Pārdevēju rakstiski sagatavojot iesniegumu brīvā formā. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma iesniegumu vai veidlapu nosūta uz info@ecofit.lv vai iesniedz personīgi Pārdevējam (veikala adrese: Kalnciema 40, Rīga) pirms atteikuma tiesību termiņa beigām kopa ar preci. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

 16. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
  Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas: 
  pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;
  ja preces iepakojums ir atvērts un/vai bojāts;
  attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, tai skaitā, zālēm, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem.
  jā prece tiek pasūtīta vai izgatavota pec Pircēja individualo pasutījuma.Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta.Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta.

 

BACK TO TOP