Datu aizsardzība

Iepērkoties vai reģistrējoties Mājas lapā, jāievada personas dati (vards, uzvards, adrese, telefonnumuru, epastu). Šī informācija ir vajadžiga pavadzimes noformešanai un preces piegādei.

Ecofit.lv nepārdod un neizīrē Jūsu kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Ecofit.lv pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

Ecofit.lv veic piesardzības pasākumus, lai aizsargātu lietotāja informāciju. 

Pircējs piekrīt personas datu apstrādei.

2018. gadā 25.maijā stajās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula (angl. General Data Protection Regulation, GDPR), un mēs Jums garantējam, ka Jūsu mums uzticētie personas dati tiks apstrādāti un aizsargāti, ievērojot visaugstākos standartus.

SIA Ecofit garantē Jums, ka:

  • apstrādājot mums sniegtos personas datus, tiks ievērotas datu aizsardzības tiesību aktu prasības;
  • Visas ar personas datu apstrādi saistītās personas garantēs pilnīgu konfidencialitāti;
  • Jūsu sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, kamēr tas ir vajadzīgs pasūtījuma izpildei;
  • Jūsu sniegtie personas dati bez Jūsu piekrišanas netiks nodoti trešajām pusēm.

BACK TO TOP